Historie

  Po zrušení junáckých organizací v Československu někteří členové odešli. Popřípadě se přidali do jiných, fungujících turistických, či sportovních organizací. Z nymburského 2. skautského oddílu (Modrá Flotila) se stal sportovní oddíl rychlostní kanoistiky. členové 2. skautského oddílu...
  Od pradávna se na českých řekách plavily nejrůznější lodě. Již v XV. století rytíř Zachař z Pašiněvsi používal svůj kajak i k turistickým výletům. Ve 2. polovině 19. století se turistický a sportovní ruch na řekách rozšířil díky vznikajícím veslařským klubům, Pražskému Sokolu, Klubu...