Rychlostní kanoistika

 

c1s_big.png


 

Rychlostní kanoistika je tradiční olympijský sport. Rychlostní kanoistika patří k nejúspěšnějším sportům České republiky, o čem svědčí řada zlatých, stříbrných a bronzových medailí z mezinárodních soutěží, Olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy. Kanoistické soutěže Olympijských her se konají každý čtvrtý rok, Mistrovství světa každý rok vyjma roku OH a mistrovství Evropy každý rok. Kanoistické juniorské soutěže se konají každoročně. Mistrovství světa i Evropy v maratónu se koná každý rok. V rychlostní kanoistice se závodí kajacích a kanoích na tratích 200m, 500m, 1km, 2km, 5km a maratónu. Závod trvá podle zvolené trati od 30s do 4 hodin. Kajaky jsou jednomístné, dvoumístné a čtyřmístné lodě, ve kterých se sedí a pádluje na obou stranách lodě dvoulistým pádlem. Kanoe jsou jednomístné, dvoumístné a čtyřmístné lodě, ve kterých se klečí a pádluje na jedné straně pádlem s jedním listem.

                                                                                                                  C1

C1

 

C2

large_c2_v3.png

 

C4

 c4_oe_standard.jpg

K1

K2

K4