Tradiční „Nymburská 500“

Dne 6.6.2020 se na horním toku Labe v Nymburce uskutečnil první letošní závod v rychlostní kanoistice za přísného dodržení všech podmínek stanovených vládou ČR. Jednou z podmínek bylo dodržení počtu zúčastněných na akci – 300 lidí a proto se závodilo jen v kategoriích benjamínků, žáků, dorostenců a z tradičních memoriálových závodů se startovalo pouze v Memoriálu Míry Šeny v kategorii C1 dorostenci.

K tradičnímu názvu již 67.ročníku přibyl ještě speciální název „Super víkend mladých kanoistů“ a to z toho důvodu, že podobný závod se jel na několika místech v celé České republice. Z původního záměru, že na těchto závodech budou startovat pouze závodníci oddílů, kteří soutěží O pohár Labsko-Orlický což jsou oddíly po proudu těchto řek t.j. z přehrady Pastviny až po oddíl Lokomotivy Nymburk, však došlo ještě o rozšíření závodů o závodníky z Moravy, kteří nemohli uskutečnit svůj závod z technických důvodů.
Pořadatelé „Nymburské 500“ byli potěšeni velkým zájmem nejen z řad sportovců, ale i funkcionářů. Za Středočeský kraj pozdravil závodníky statutární zástupce hejtmanky Ing. Miloš Petera, za město Nymburk starosta Ing. Tomáš Mach, za Český svaz kanoistů - předseda svazu Mgr. Jan Boháč a Mgr. Pavel Hottmar - reprezentační trenér a ČOV zastupovala mediální pracovnice Bára Žehanová.
Výsledky závodníků i přes problémy v přípravě z důvodu koronavirových opatření byly potěšitelné a všichni se radovali z hladkého průběhu závodů a hlavně z toho, že se konečně začalo závodit i když stále s omezeními.
Z výsledků se zmíníme pouze o závodu „Memoriál Míry Šeny“, kde startovalo 17 kanoistů-dorostenců. Zvítězil Milo Vojtěch z Kojetína, 2.místo Tomáš Doktor – Sezemice a třetí místo obsadil domácí závodník Šimon Janďourek. Všichni mimo medailí dostali ještě věcné ceny, které každoročně věnuje otec Míry. Za zmínku stojí i to, že všichni tři závodníci jsou členy juniorského reprezentačního družstva ČR. Domácím trenérům jistě udělali radost všichni závodníci, kteří se umístili na stupních vítězů – 12 x první místo, 8 x druhé místo a 15 x třetí místo a další kteří získali umístění do šestého místa, jelikož do šestého místa se boduje závod O pohár Labsko-Orlický, ve kterém náš oddíl již 7 x zvítězil, ale žádný nymburský závodník svého trenéra nezklamal.  
Poděkování si zaslouží oddíl Poříční policie za zajištění bezpečnosti pro zvrhnuvší závodníky a všichni, kteří se starali o hladký průběh závodu.