Historie Oddílu

23.11.2012 14:25

 

Po zrušení junáckých organizací v Československu někteří členové odešli. Popřípadě se přidali do jiných, fungujících turistických, či sportovních organizací. Z nymburského 2. skautského oddílu (Modrá Flotila) se stal sportovní oddíl rychlostní kanoistiky. členové 2. skautského oddílu ještě v roce 1949 přešli pod organizaci Sokol

 

Po unifikaci Československé tělovýchovy v roce 1950 měl nymburský Sokol 1592 členů včetně mužů, žen, dorostu a žactva. V roce 1950 došlo ke změně organizace a rovněž ke změně názvu jednoty na TJ Železničáři Nymburk. Jednota se ustavila v největším nymburském závodě v Dílnách ČSD. Předsedou se stal ing. Stanislav Hladík a jednatelem K. Šťastný

 

V roce 1951 došlo mezi ministerstvem školství a státním úřadem pro tělesnou výchovu k dohodě o dobrovolné tělesné výchově na školách v sokolských družinách. To dalo podnět ke vzniku školních oddílů tělesné výchovy. Od ledna 1952 bylo zavedeno jednotné členství. To umožňovalo každému občanu stát se členem jednoty buď na pracovišti nebo ve svém bydlišti. Ovšem v důsledku tohoto rozhodnutí však poklesl stav členů v nymburské jednotě na 600. V lednu 1952 se ustavila TJ Lokomotiva Nymburk.

 

Ve všech železničních jednotkách byli sportovní referenti ROH. Ti se měli účastňovat schůzí hlavního výboru a tlumočit jejich usnesení a požadavky do svých sportovních jednotek. Referenti měli za úkol informovat o nutnosti oprav budov a sportovního nářadí. Jejich závodní rady se měli podílet na dotaci TJ Lokomotivy. V předsednické funkci TJ Lokomotivy se do roku 1958 vystřídali F. Fidrmuc, J Pflug, J. Dittrich a C.Kreml.